เกษตรรามัน ติดตามและสำรวจสถานการณ์ไม้ผล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางอารีนี มะทา เกษตรอำเภอรามัน มอบหมายให้ นางศศลักษณ์ มหัศนียนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนาวสาวศุภลักษณ์ วงษ์ตานี ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจสถานการณ์ไม้ผล ของแปลงนายอับดุลกอเดร์ เด็งมาซา เกษตรกรบ้านกาลูปัง หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน 4 ไร่ กำลังให้ผลผลิตในระยะผลกลาง

ตำบลกาลูปังมีเนื้อที่ปลูกทุเรียนจำนวน 43 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 41 ไร่ ในปีนี้ มีพื้นที่ให้ผลผลิตคงเหลือ 12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งสาเหตุจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้มาก ฝนตกลงมาในช่วงที่ชาวสวนถอยน้ำ เพื่อจัดการปริมาณและคุณภาพดอก รากจึงดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นใบดอกทำให้เนื้อเยื่อขยายตัวอย่างกระทันหันจึงแตกออกมาและทิ้งขั้วร่วงหล่นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตในปีนี้ลดลง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*